خصوصی

ماه: دی ۱۳۹۰

۳

کنسرت تصویری شهرام ناظری – شور انگیز

۰

کنسرت تصویری مجید درخشانی در مشهد

۰

سه‌تار نوازی حسین علیزاده در سه‌گاه – کنسرت تصویری

۳

کنسرت تصویری شهرام ناظری و گروه کامکار

۱

اجرای تصویری محمدرضا شجریان به همراه جناب جودکی

۰

کنسرت تصویری شهرام ناظری – مطرب مهتاب رو

۰

کنسرت تصویری شهرام ناظری – گل صد برگ

۰

کنسرت تصویری شهرام ناظری در دانشگاه برکلی

۳

کنسرت تصویری کامکارها – بیابان بیکران

۱۱

کنسرت تصویری ایرج بسطامی و گروه دستان – بوی نوروز

۰

کنسرت تصویری همایون شجریان و گروه دستان اجرای لس آنجلس

۳

کنسرت همایون شجریان و گروه سیمرغ در هلند

کانال تـلـگرام خصـوصـی