خصوصی

ماه: شهریور ۱۳۹۲

۰

همایون شجریان – مراسم یادبود پرویز مشکاتیان در سال ۸۸

۰

مراسم بزرگداشت جلیل شهناز – سحنرانی و آواز محمدرضا شجریان

۳

کنسرت تصویری معمای هستی – شجریان و لطفی

۴

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۰

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۲

۳

کنسرت تصویری پیام نسیم – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۳

مجموعه کنسرت‌های شجریان و گروه عارف در سال‌های ۶۷ تا ۷۰ در پاریس و آلمان

۲

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

۴

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی