خصوصی

ماه: اسفند ۱۳۹۲

۰

حسین ملک – دلباخته

۰

اجرای تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان در جشنواره‌ی قومی بندر پوزنان

۰

نشست دانشجویی انجمن پرواز با همایون شجریان، سهراب پورناظری، نصیری و رضایی نیا

۰

مقام سوار سوار – اجرای تصویری سید خلیل عالی‌نژاد

۰

هنر تکنوازی – مجید کیانی و شهرام کیانی

۰

اجرای تصویری علیرضا قربانی – دیدار هنرمندان با دکتر روحانی

۰

کنسرت تصویری سرود مهر – شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان

۱

کنسرت تصویری ساز خاموش – شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان

۰

سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشکده هنر – تصویری

۰

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی

۰

سه عاشقانه‌ی صبحدم

کانال تـلـگرام خصـوصـی