خصوصی

ماه: تیر ۱۳۹۳

۱۱

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

۱۱

مستند « تار هم دیگر لطفی ندارد » – نسخه‌ی کامل

۵

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۱

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

داستانی نه تازه – به یاد محمدرضا لطفی

۱۴

امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان

۲

رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

۴

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان در پاریس – اجرای کامل

کانال تـلـگرام خصـوصـی