خصوصی

ماه: مرداد ۱۳۹۳

۶

مراسم خاک‌سپاری علی هاشمی – شجریان

۱

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

۳

نی‌نوا – ارکستر زهی “چنگ” | تصویری

۱۲

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۲

مصاحبه‌ی مجله‌ی تجربه با محمدرضا لطفی

۹

ننه گل‌محمد – اجراهای مختلف

۱۳

مصاحبه‌ی مجله‌ی ایران فردا با محمدرضا شجریان

۹

سوال و جواب با شجریان در دانشگاه استنفورد

۱۰

اشعار کلاسیک ایران – محمد معتمدی

۱

ونوشه – اجرای ارکستر سیمرغ – حمید متبسم

۴

ورکشاپ آموزشی سه‌تار – حسین علیزاده

کانال تـلـگرام خصـوصـی