خصوصی

ماه: اردیبهشت ۱۳۹۴

۱

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۱

سعدی در قصیده – پخش شده از شبکه ۴سیما

۱

اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر

۵

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۰

زنده‌یاد مرتضی حنانه

۷

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۱۱

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی)

۱

بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی