خصوصی

ماه: خرداد ۱۳۹۴

۱

محمد معتمدی و گروه آهنگ – کنسرت باکو

۰

مظفر شفیعی کنسرت باکو – تصویری

۴

بداهه نوازی فرهنگ شریف، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

۴

دیدار و گفتگو با حسین علیزاده در UCLA

۰

گفت‌وگوی شبکه‌ی کوردسَت با همایون شجریان

۴

پیام جهان‌مانی – کنانه(تصویری)

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۶

سخنرانی حسین علیزاده – ۷ تیر ۱۳۷۸

۵

کنسرت خانه کارگر – لطفی، علیزاده و اوج آذر اوغلی

۰

محمدرضا شجریان – همایش حافظ

۱۴

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

کانال تـلـگرام خصـوصـی