خصوصی

ماه: مرداد ۱۳۹۵

۱۵

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۲

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

۳

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری بلژیک

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۶

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی