خصوصی

ماه: آبان ۱۳۹۵

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۵

اجرای خصوصی تصویری در دولت‌آباد اصفهان – ایرج، سید رضا طباطبایی و محمد معتمدی

۳

۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – محمد معتمدی و سهراب پورناظری – تصویری

۳

یادها و ترانه‌ها(۱) – جاودان آثاری از غلام‌حسین بنان

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

۱

حامد جوکار – تکنوازى تار با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

۶

ترجیع‌بند خوانی – سید جواد ذبیحی

۱۱

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۶

ساقی – اجرای خصوصی عالیم قاسم‌اُف در دشتی

کانال تـلـگرام خصـوصـی