خصوصی

عبدالنقی افشارنیا

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۲

ساز و آواز شور از کنسرت معمای هستی – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی، عبدالنقی افشارنیا و همایون شجریان

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

۳۱

دو شب از کنسرت چهره به چهره ، جشن هنر شیراز سال ۵۶

۳

کنسرت تصویری معمای هستی – شجریان و لطفی

۰

محمدرضا شجریان – بخش‌‌هایی از چند کنسرت تصویری

۳

جشن هنر توس – شجریان، لطفی و گروه عارف و شیدا – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی