خصوصی

ابوعطا

۱۱

سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان

۱

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۰

چهارمضراب ابوعطا – تک‌نوازی سنتور علیرضا زیبا

۰

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۳

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

۳

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۱۲

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

کانال تـلـگرام خصـوصـی