خصوصی

افشاری

۰

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۵

چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری

۳

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

۰

صدایت را دوست دارم (آواز افشاری) – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و علی‌اصغر بهاری

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۳

صبح قیامت – اجرای خصوصی ادیب خوانساری، همایون‌پور، صبا، کسایی و تهرانی

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۸۷ – جلیل شهناز، همایون خرم و رضا صیرفی

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۳

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری بلژیک

کانال تـلـگرام خصـوصـی