خصوصی

افشاری

۰

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۱۴

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

۲

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۸

آرزو – اجرای خصوصی افتخاری، شهناز و محبی

۷

افشار – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۰

کوی میکده – اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

کانال تـلـگرام خصـوصـی