خصوصی

علی‌اصغر بهاری

۱

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۶۹ – بهاری، شریف، نریمان و جهانگیر ملک

۲

طره‌ی ساقی – اجرای خصوصی ایرج و علی‌اصغر بهاری در بیات اصفهان

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۲)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

کانال تـلـگرام خصـوصـی