خصوصی

علی‌اصغر بهاری

۱۳

شهناز و شهیدی در برنامه‌ی مضراب

۱۴

شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – شجریان و گروه مجد

۳

ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

۲

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی