خصوصی

گروه عارف

۱۰

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۶

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

۳

چاوش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

۴

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

۱۳

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

۳

مجموعه کنسرت‌های استاد شجریان و گروه عارف در سال‌های ۶۷ تا ۷۰ در پاریس و آلمان

۲

طریق عشق(کنسرت پاریس) – شجریان، مشکاتیان و گروه عارف

۲

خلق لر – علی اکبر شکارچی و حسین علیزاده

۱۰

نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی