خصوصی

بیاتِ اصفهان

۴

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

۰

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت تصویری مادرید

۹

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

۱۲

کنسرت تصویری به یاد استاد بنان – لطفی و کثیرالسفر

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

۱

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۱

صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی