خصوصی

بیاتِ زند

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۲

غلام چشم – محمدرضا شجریان (پالایش یافته از آلبوم دلشدگان)

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۱

عهد و پیمان – اجرای خصوصی ادیب خوانساری و مهدی خالدی

کانال تـلـگرام خصـوصـی