خصوصی

بیاتِ زند

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

۳

بداهه‌نوازی در بیات زند – حسین علیزاده و داریوش زرگری

۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۴

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

کانال تـلـگرام خصـوصـی