دسته: بیاتِ زند

۹ Comments

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

 

۰ Comment

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

 

۱ Comment

عهد و پیمان – اجرای خصوصی ادیب خوانساری و مهدی خالدی

   

۱ Comment

مرکب‌خوانی – همایون شجریان، برادران پورناظری و رضایی‌نیا

   

۶ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

 

۶ Comments

ترجیع‌بند خوانی – سید جواد ذبیحی

 

۵ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

 

۰ Comment

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

   

۲ Comments

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

     

۵ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

     

۳ Comments

بداهه‌نوازی در بیات زند – حسین علیزاده و داریوش زرگری

   

۰ Comment

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک