خصوصی

بیاتِ زند

۱

مرکب‌خوانی – همایون شجریان، برادران پورناظری و رضایی‌نیا

۶

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

۶

ترجیع‌بند خوانی – سید جواد ذبیحی

۰

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

۲

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

۳

بداهه‌نوازی در بیات زند – حسین علیزاده و داریوش زرگری

۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۴

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی