خصوصی

بیاتِ زند

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۳

نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۴

این آسمان غم‌زده – دو نوازی سه‌تار علیزاده و لطفی

۸

پیمانه می – محمدرضا لطفی – بیات زند

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۷۵

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی