خصوصی

بیاتِ زند

۳

نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۴

این آسمان غم‌زده – دو نوازی سه‌تار علیزاده و لطفی

۸

پیمانه می – محمدرضا لطفی – بیات زند

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۸

آتش عشق – اجرای خصوصی حسین قوامی و محمود تاجبخش

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۲

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

کانال تـلـگرام خصـوصـی