خصوصی

بیاتِ زند

۱۴

این آسمان غم‌زده – دو نوازی سه‌تار علیزاده و لطفی

۸

پیمانه می – محمدرضا لطفی – بیات زند

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۸

آتش عشق – اجرای خصوصی حسین قوامی و محمود تاجبخش

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۲

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۰

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

کانال تـلـگرام خصـوصـی