خصوصی

بیاتِ زند

۸

آتش عشق – اجرای خصوصی حسین قوامی و محمود تاجبخش

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و حدادی – کنسرت ۵ تیر ۹۱

۲

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی

۵

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۲

سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

کانال تـلـگرام خصـوصـی