خصوصی

بهداد بابایی

۰

کنسرت دو نوازی سه‌تار و تمبک – بهداد بابایی و نوید افقه

۱

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

۱

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۸

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

۱۳

عصیان ، نی‌نوا و ترکمن – حسین علیزاده و ارکستر اوکراین

۱

بهداد بابایی و محسن کثیرالسفر – سه‌گاه (کنسرت ۲۰۰۴ ایتالیا)

۱۳

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی