دسته: بیژن کامکار

۶ Comments

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۱ Comment

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

 

۳ Comments

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۱ Comments

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

 

۴ Comments

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

 

۵ Comments

هم‌دلی – شهرام ناظری و گروه شمس

   

۷ Comments

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

 

۱۹ Comments

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

 

۰ Comment

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱ Comment

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

 

۱۴ Comments

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

 

۲ Comments

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف