خصوصی

بیژن کامکار

۱۰

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۵

هم‌دلی – شهرام ناظری و گروه شمس

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۴

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۴

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۳

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از BBCفارسی

کانال تـلـگرام خصـوصـی