خصوصی

بیژن کامکار

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۱

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۱

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۵

هم‌دلی – شهرام ناظری و گروه شمس

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۱۴

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی