خصوصی

چهارگاه

۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۲

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

۲۳

بداهه‌نوازی سه‌تار – محمدرضا لطفی – چهارگاه

۷۵

ردیف آوازی محمدرضا شجریان

۴

هم‌آوایی – اجرای خصوصی غلامرضا قیطانچیان و محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی