خصوصی

کلاس درس

۲

مسترکلاس حسین علیزاده – دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۲)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۷)

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

کانال تـلـگرام خصـوصـی