دسته: کلاس درس

۰ Comment

کلاس تار محمدرضا لطفی به مازیار شاهی – بیات اصفهان

  کلاس درس تار محمدرضا لطفی جلسه تدریس آواز بیات‌اصفهان به مازیار شاهیبهمن ۱۳۸۸ سپاس فراوان از جناب شاهی بابت…

۲ Comments

مسترکلاس حسین علیزاده – دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲

   

۰ Comment

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

   

۰ Comment

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۲)

   

۰ Comment

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

 

۱ Comment

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

 

۰ Comment

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

 

۴ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

 

۲ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۷)

   

۳ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

 

۲ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

۲ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)