دسته: داریوش پیرنیاکان

۴ Comments

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

این نسخه گویا فقط یک بار به صورت سی‌دی از طریق نشر سروش منتشر شده است و نسخه‌ی سی‌دی نشر…

۹ Comments

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

 

۰ Comment

گفت‌وگو با داریوش پیرنیاکان در برنامه‌ی به عبارت دیگر

   

۰ Comment

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با داریوش پیرنیاکان

 

۲ Comments

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری

     

۴ Comments

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

 

۳ Comments

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

   

۹ Comments

محمدرضا شجریان و گروه آوا – کنسرت سنندج ۱۳۷۷

   

۱۸ Comments

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

   

۱۶ Comments

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

 

۱۴ Comments

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

 

۱۸ Comments

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان