خصوصی

داریوش پیرنیاکان

۴

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

گفت‌وگو با داریوش پیرنیاکان در برنامه‌ی به عبارت دیگر

۰

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با داریوش پیرنیاکان

۲

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۸

محمدرضا شجریان و گروه آوا – کنسرت سنندج ۱۳۷۷

۱۸

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

۱۵

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۱۴

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

کانال تـلـگرام خصـوصـی