خصوصی

داریوش پیرنیاکان

۳

کنسرت تصویری پیام نسیم – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۳

کنسرت تصویری یاد ایام – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

۱۲

نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۰

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان – تصویری

۰

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با سه‌تارنوازی پیرنیاکان

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی