خصوصی

دشتی

۱۱

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۶

ساقی – اجرای خصوصی عالیم قاسم‌اُف در دشتی

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۵

فرهنگ شریف – بداهه نوازی تار در آواز دشتی

۱

سازِ مجنون – اجرای خصوصی رضا محجوبی

۲

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

۲۵

قاصدک – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و همایون شجریان

۰

ماه پنهان – داریوش رفیعی

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

کانال تـلـگرام خصـوصـی