خصوصی

دشتی

۱

کاروان – غلام‌حسین بنان و مرتضی محجوبی

۲

نگاه خدا – اجرای خصوصی اکبر گلپایگانی، حبیب‌الله بدیعی و منصور صارمی

۰

کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

۰

کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

۱۱

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۶

ساقی – اجرای خصوصی عالیم قاسم‌اُف در دشتی

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۵

فرهنگ شریف – بداهه نوازی تار در آواز دشتی

۱

سازِ مجنون – اجرای خصوصی رضا محجوبی

۲

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۱

کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

کانال تـلـگرام خصـوصـی