خصوصی

دشتی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۰

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

۳

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۴

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۶

سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

کانال تـلـگرام خصـوصـی