خصوصی

فرهنگ شریف

۱

کنسرت تصویری فرهنگ شریف و سعید رودباری -اجرای شهرضا

۰

مونس جان ۲ – فرهنگ شریف

۰

مونس جان ۱ – فرهنگ شریف و سعید رودباری

۰

زخمه‌ی شریف – فرهنگ شریف – اجرای آزمایشی در ماهور

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۲

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۱

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

حدیث عشق – به یاد استاد همایون خرم

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۸۱۶ – بهاری، شریف، نریمان و جهانگیر ملک

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

کانال تـلـگرام خصـوصـی