دسته: فرهنگ شریف

۶ Comments

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

 

۱ Comment

آینه دار – اجرای خصوصی در شور از فرهنگ شریف

   

۰ Comment

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

 

۰ Comment

فرهنگ شریف – کنسرت ابوعطا

     

۴ Comments

بداهه نوازی فرهنگ شریف، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

   

۱ Comment

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

 

۱ Comment

کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف

   

۱ Comment

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

 

۰ Comment

شفق – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

  سپاس از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز دانلود
۰ Comment

شام و سحر – اجرای خصوصی سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

  اجرای خصوصی به تاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۵۰ دست سیاوش عزیز درد نکنه بابت فرستادنش فوق العادس   دانلود آن...
۶ Comments

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

تشکر زیاد از محمد صالحی عزیز بابت طراحی کاور دانلود عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در...
۰ Comment

محمدرضا شجریان – بخش‌‌هایی از چند کنسرت تصویری