خصوصی

همایون

۱

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

مظفر شفیعی کنسرت باکو – تصویری

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۰

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت تصویری مادرید

۹

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

۱۲

بیداد همایون – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۵

بداهه‌نوازی تار – محمدرضا لطفی – همایون

۰

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

۳

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی