خصوصی

جلال‌الدین تاج اصفهانی

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۱

اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر

۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۴

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

۱

تاج – اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی

کانال تـلـگرام خصـوصـی