خصوصی

جلیل شهناز

۰

گل‌های رادیو – شاخه گل ۱۹۸

۰

صدایت را دوست دارم (آواز افشاری) – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و علی‌اصغر بهاری

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۰

حدیث عشق – به یاد استاد همایون خرم

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۲

رستخیزِ عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۰

آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۸۷ – جلیل شهناز، همایون خرم و رضا صیرفی

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

کانال تـلـگرام خصـوصـی