خصوصی

جلیل شهناز

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۲

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

یار آشنای ما اجرای خصوصی شهناز، شاهزیدی و قدسی

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

کانال تـلـگرام خصـوصـی