خصوصی

جلیل شهناز

۰

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

۳

شور – جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

نی و تار – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۱۱

شناسایی موسیقی ایران – کلاس درس استاد حنانه

۰

سر عشق – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و جلیل شهناز

۸

آرزو – اجرای خصوصی افتخاری، شهناز و محبی

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۵

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۱

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۳

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

کانال تـلـگرام خصـوصـی