خصوصی

جلیل شهناز

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

یار آشنای ما اجرای خصوصی شهناز، شاهزیدی و قدسی

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

۰

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

۳

شور – جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲

نی و تار – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۱۱

شناسایی موسیقی ایران – کلاس درس استاد حنانه

کانال تـلـگرام خصـوصـی