خصوصی

جلیل شهناز

۰

سر عشق – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و جلیل شهناز

۸

آرزو – اجرای خصوصی افتخاری، شهناز و محبی

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۵

هم‌نوازی بداهه (۲) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۱

هم‌نوازی بداهه (۱) – اجرای خصوصی یاحقی،‌ شهناز و ملک

۴

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

۴

نوای نی – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مراسم بزرگداشت جلیل شهناز – سحنرانی و آواز محمدرضا شجریان

۰

مراسم تشییع پیکر استاد جلیل شهناز – شجریان و موسوی

۸

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی