خصوصی

جلیل شهناز

۴

نوای نی – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مراسم بزرگداشت جلیل شهناز – سحنرانی و آواز محمدرضا شجریان

۰

مراسم تشییع پیکر استاد جلیل شهناز – شجریان و موسوی

۰

جشن بزرگداشت رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

۸

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی