خصوصی

جمشید عندلیبی

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

حسین علیزاده و جمشید عندلیبی – نی‌نوا، قسمت منتشر نشده

۱

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۱

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۱۸

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱۳

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۷

چاووش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی