دسته: جاوید افسری‌راد

۰ Comment

کنسرت تصویری گروه جاوید افسری‌راد، برادران سامانی و وحید تاج

اجرای ۲۵ دی ۱۳۹۸ در ووپرتال آلمان Vahid Taj, vocalJavid Afsari Rad, santoorReza Samani, frame drumBehnam Samani, tombakAdrian Fiskum Myhr,…

۰ Comment

بهروزی‌نیا، ورزیده، افسری‌راد و بهنام سامانی – اجرای تصویری تئاتر فیگارو

   

۰ Comment

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

جاوید افسری راد: سنتور سینا جهان‌آبادی: کمانچه بهنام سامانی:سازهای کوبه رضا سامانی ‌سارا اووینگه: ویولن ماسا زیکوویچ: ویولن آلتو توه...