خصوصی

کیهان کلهر

۱

دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر

۱

اجرای تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان در سالزبورگ – فوریه ۲۰۱۶

۳

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری بلژیک

۲

کنسرت شب کمانچه – کلهر، بهرامی فرد، ترکان و سینوپلوس

۲

تک‌نوازی کمانچه – کیهان کلهر

۱

کنسرت جشنواره تیرگان – کیهان کلهر و اردال ارزنجان

۲

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش دوم کنسرت تصویری

۲

شب کمانچه – کیهان کلهر، دریا ترکان، سینوپلوس و بهرامی‌فرد

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۱

کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و سندیپ داس – کنسرت کدوگان هال

۲

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش اول کنسرت تصویری

۶

کنسرت کیهان کلهر و گروه راه ابریشم – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی