خصوصی

کیهان کلهر

۲

شب کمانچه – کیهان کلهر، دریا ترکان، سینوپلوس و بهرامی‌فرد

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۱

کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و سندیپ داس – کنسرت کدوگان هال

۲

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش اول کنسرت تصویری

۶

کنسرت کیهان کلهر و گروه راه ابریشم – تصویری

۵

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

۰

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند

۱

کنسرت تصویری عالیم قاسیمف و کیهان کلهر – پخش شده از BBCفارسی

۱۳

عالیم قاسیمف و کیهان کلهر – فستیوال مورگنلند

۲

حسین علیشاپور و گروه هم‌نوازن کلهر، کنسرت قونیه ۵ مهر ۹۳ – تصویری

۷

دونوازی کیهان کلهر و ساندیپ دس در پارک Mason District – تصویری

۴

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان در پاریس – اجرای کامل

کانال تـلـگرام خصـوصـی