خصوصی

کیوان ساکت

۱

به یاد بم – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

کنسرت تالار وزارت کشور – شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۸

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار

۴

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

۱۳

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

۰

کیوان ساکت – بروجرد

۰

مراسم چهلم مشکاتیان با سخنرانی شجریان و آواز همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی