خصوصی

خصوصی

۷

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۴

اسرار خانقه و شهید عشق دو اجرای خصوصی شجریان و دکتر جهانبلگو

۴

هم‌آوایی – اجرای خصوصی غلامرضا قیطانچیان و محمدرضا شجریان

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۲

کلاس دوامی – شجریان / تصنیف قدیمی

۵

کلاس درس برومند و شجریان

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۳

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۳

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۲

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی