خصوصی

خصوصی

۳

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۲

کلاس دوامی – شجریان / تصنیف قدیمی

۵

کلاس درس برومند و شجریان

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۳

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۴

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۵

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

۱

تاج – اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی

۵

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۶

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی