خصوصی

کردبیات

۰

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۲

گنج سعادت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۵

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۶

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی