خصوصی

لطف‌الله مجد

۰

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۴

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

۳

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – شجریان و گروه مجد

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی