دسته: مجید خلج

۱ Comment

هم‌نوایی در چهارگاه – کنسرت تصویری حسین علیزاده و مجید خلج

 

هم‌نوایی در ماهور – کنسرت تصویری حسین علیزاده، ارشد طهماسبی و مجید خلج

 

۰ Comment

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت گرگان | ۶ اسفند ۸۹

   

۰ Comment

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت اساتید

   

۹ Comments

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

 

۲ Comments

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۶ فروردین ۹۰

 

۴ Comments

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

 

۰ Comment

حسین علیزاده و مجید خلج – بداهه نوازی

 

۴ Comments

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۲ Comments

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

   

۹ Comments

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

۰ Comment

بخشی از کنسرت نشست کوبه‌ای ایرانی و جاز – مجید خلج و سیلوین کاساپ