خصوصی

مجید خلج

۱

هم‌نوایی در چهارگاه – کنسرت تصویری حسین علیزاده و مجید خلج

۰

هم‌نوایی در ماهور – کنسرت تصویری حسین علیزاده، ارشد طهماسبی و مجید خلج

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت گرگان | ۶ اسفند ۸۹

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت اساتید

۹

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

۲

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۶ فروردین ۹۰

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – بداهه نوازی

۴

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۲

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

۹

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

۰

بخشی از کنسرت نشست کوبه‌ای ایرانی و جاز – مجید خلج و سیلوین کاساپ

کانال تـلـگرام خصـوصـی