خصوصی

ماهور

۲

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

۰

نکوداشت حسین علیزاده در دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

۰

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲۲

روایت (ردیف ماهور) – محمدرضا لطفی

۲۵

قاصدک – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و همایون شجریان

۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

۳

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان

کانال تـلـگرام خصـوصـی