خصوصی

منصور نریمان

۰

حدیث عشق – استاد سیامک ایقانی

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۸۱۶ – بهاری، شریف، نریمان و جهانگیر ملک

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۱

ساقی‌نامه در ادب پارسی – شجریان، نریمان، داروغه، موسوی و فرهمند

۴

سنت زنده: موسیقی ایران

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

کانال تـلـگرام خصـوصـی