خصوصی

محمد معتمدی

۰

محمد معتمدی و مجید درخشانی در حافظیه

۰

بخش دوم کنسرت علیزاده، معتمدی گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

۰

بخش اول کنسرت علیزاده، معتمدی و گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

نغمه‌ی جان سوز – حسین علیزاده، محمد معتمدی و گروه هم‌آوایان

۰

محمد معتمدی در بابل مد – پخش شده از من و تو

۰

قطعه‌ای از کنسرت برف خوانی – محمد معتمدی

۰

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۰

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو – تصویری

۲۱

متن اپرای عروسکی مولوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی